Bestuur

Het bestuur van SCOSS bestaat uit:

Voorzitter           : Bernice Westrek

Secretaris            : Meindert Kuipers  (secretaris@scoss.nl)

Penningmeester : Bauke Heida (penningmeester@scoss.nl)

Naast de 3 bestuursleden zijn er diverse commissies die ook rechtstreeks benadert kunnen worden.